Подобрете безопасността на храните и намалете загубите с тестовете за антибиотици MilkSafe™

Мляко без антибиотични остатъци
юни 18. 2024 08:14 GTM

Намалете загубите по веригата и антимикробната резистентност чрез елиминиране на остатъците от антибиотици

Както производителите и преработвателите на мляко са добре запознати, има много причини суровото мляко да бъде тествано, за да се гарантира, че не съдържа остатъци от антибиотици. В много региони, например, индустриалните стандарти изискват производителите да тестват суровото мляко, за да гарантират, че съдържанието му е в съответствие със специфичните за страната разпоредби.
В допълнение към регулаторните изисквания, които изискват млякото да бъде без остатъци от антибиотици, може да има въздействие върху производството, особено когато млякото се използва за кисело мляко или сирене. В тези случаи наличието на антибиотични остатъци в суровото мляко може да удължи времето за ферментация, причинявайки забавяне на производството, което може да струва скъпо на мандрите или да повлияе на текстурата или вкуса на крайните продукти. Чрез тестване на млякото за наличие на антибиотици на ранен етап от производството, загубите надолу по веригата могат да бъдат предотвратени или смекчени, като се намали въздействието на потенциалното замърсяване.
Има и натиск и реакция от страна на потребителите, които изискват прозрачност в своята хранителна верига, както и нарастваща загриженост относно антимикробната резистентност и заплахата, която тя може да представлява за човешкото здраве.
Тези фактори подчертават значението на тестването на млякото и премахването на всички следи от антибиотични остатъци, както за поддържане на благосъстоянието на потребителите, така и за защита на цялата верига на стойността от неочаквани загуби.


Решаващата роля на скрининга на антибиотични остатъци за осигуряване на безопасно и ефикасно производство на млечни продукти

MRL (максимални остатъчни лимити), определени от законодателството за антибиотици, са важни за безопасността на суровините и храните от животински произход, но не са достатъчни, за да гарантират винаги технологичната безопасност на суровината. Следователно изборът на правилния скринингов тест за антибиотични остатъци е от значение не само за гарантиране на безопасни продукти, но и за гарантиране на вашето собствено безопасно производство. Скорошни проучвания1,2  показват, че някои антибиотични остатъци (напр. цефтиофур, окситетрациклин) имат значително влияние върху времето на ферментация и характеристиките на киселото мляко (реологични параметри, вискозитет, текстура), дори когато присъстват в млякото в рамките на MRL или на половината от нивото на MRL. Следователно надеждният тест с граници на откриване за определени антибиотици дори под MRL не е недостатък, а напротив, предимство, което може да спести пари в случай на мъртви вани, особено ако късното начало на ферментацията се комбинира с наличието на бактериофаги.

 

Решение, което помага на мандрите да управляват риска на всяка стъпка от млечната верига

Тестването за остатъци от антибиотици в самото начало на веригата на стойността на млякото предлага много предимства за мандрите, като им позволява да намалят загубите и да сведат до минимум забавянето на производството.
Тестовете MilkSafe™ са проектирани за лесно тестване, което подпомага работата на мандрите, като позволява бързо, надеждно, лесно и проследимо откриване на антибиотични остатъци в сурово мляко.
MilkSafe™ позволява на производителите да тестват за остатъци от антибиотици по време на всяка стъпка от млечната верига, още на ниво ферма, в камиона, преди млякото да бъде транспортирано до мандрата. С MilkSafe™ производителите могат да открият проблеми, преди те да се превърнат в тежест и да проследят произхода на всяко замърсяване до неговия източник. Освен това продуктовата гама MilkSafe™ позволява тестване за широк спектър от антибиотици, така че мандрите да гарантират, че отговарят на техните местни разпоредби.
Методът на тестване е лесен и надежден: просто нанесете няколко капки мляко върху касетата, инкубирайте теста и интерпретирайте резултатите визуално или с помощта на четците MilkSafe™. Лесните за работа преносими инкубатори и четци са проектирани за гъвкавост на анализа с опростени процедури за тестване.
Внедряването на MilkSafe™ в началните етапи на веригата на стойността на млякото - било то във фермата, по време на транспортиране или в събирателните пунктове - предоставя на мандрите възможност за ефективно управление на рисковете. То гарантира, че млякото, което влиза в производствената линия, е с най-високо качество, като по този начин намалява вероятността от забавяне на производството и предпазва от икономическото въздействие на потенциално замърсяване.
Продуктовата гама MilkSafe™ е предназначена за нивото на MRL на ЕС и обхваща всички често използвани групи антибиотици, включително бета-лактам, цефалексин, тетрациклини, сулфонамиди, стрептомицин, хинолони, афлатоксин и хлорамфеникол. Всички тестове са външно валидирани от ILVO.

 

Платформа за пълна проследимост и прозрачност

Независимо къде се провежда тестването, четците MilkSafe™ записват данните от теста в MilkSafe Cloud в реално време. Базираното в облак архивиране гарантира, че всички тестови данни се записват на централизирано място и могат да бъдат лесно достъпни. Мандрите могат да дигитализират процеса на тестване с уеб услугата MilkSafe™ за отлична документация, оптимизиран анализ и резултати, които могат да бъдат прегледани и споделени по всяко време, като по този начин установяват проследимост и прозрачност в тестването на антибиотици.

 

Източници:
1. Павлина Навратилова и др.: Ефект на цефалоспориновите антибиотици върху активността на културите за кисело мляко, Храни 2022, 11, 2751. https://doi.org/10.3390/foods11182751
2. ДОКЛАД ЗА ПРОЕКТА (собствено проучване на Chr. Hansen): Ефект на антибиотичните остатъци върху времето за ферментация и качествените характеристики на киселото мляко, Йогеш Кхетра, Отдел за млечни технологии, ICAR-Национален изследователски институт за млечни продукти, Карнал, Харяна, Индия