Значението на оптимизацията на процесите при производството на сирене

Оптимизиране на производството на сирене
дек 15. 2023 14:20 GTM

 

„Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите.“, Лорд Келвин, английски физик

 

Млечната промишленост е изправена пред безпрецедентни предизвикателства поради макроикономическите промени през последните години. Изкупните цени на млякото варират значително в различните региони, а параметрите на млякото също се различават, като някои региони произвеждат мляко с по-ниско съдържание на протеини и мазнини, което пряко влияе върху рентабилността на производството.

Неблагоприятната ситуация се засилва от разходите за енергия и постоянно растящите разходи за труд. Това води до намаляване на конкурентоспособността на млечната индустрия в някои страни и увеличаване на вноса на по-евтини млечни продукти, главно в сегмента на сирената.

Дори на пазари като българския, където производствените разходи някога бяха по-ниски, от известно време насам навлизат по-евтини сирена. Какво позволява на някои страни да произвеждат по-евтино сирене от други?

Един от ключовете към успеха е оптимизирането на производствените процеси, което включва параметрите на процеса да бъдат избрани по такъв начин, че да се максимизира използването на суровините. За да постигнем ефективна оптимизация, се нуждаем от подробно познаване на процеса и целите.

 

Какво трябва да измерим?

Оптимизация в този контекст означава по-ефективното използване на ресурсите въз основа на точни и прецизни данни. Важни показатели включват съдържанието на мазнини и протеини, както и точното количество мляко, използвано в производството. Важно е тези измервания да са възможно най-акуратни в индустриални условия. Струва си да се инвестира в стандартизирането на протеина в млякото за сирене, тъй като това ще подпомогне процеса на коагулация, в резултат на което директно се повлиява рандемана на сиренето.

Точните методи за тестване, особено по отношение на суроватката (страничен продукт от производството на сирене), могат да предоставят ценна представа за качеството на сиренината и цялостния процес на производство на сирене. В суроватката трябва да измерим съдържанието на мазнини, съдържание на протеини, количеството частици от сиренина.

При сирената ние изследваме протеина, мазнините, съдържанието на вода и теглото на сиренето преди и след осоляване. Важно е не само какво измерваме, но и кога. Времето за тестовете, особено за съдържанието на вода в сиренето, може да варира. Докато тестването преди осоляване дава по-бързи резултати, тестването след осоляване често е по-точно.

 

Анализ на параметрите на процеса

Проверката на конкретни параметри на процеса и записването им не е достатъчно. Текущият анализ на тези параметри е задължителен за ефективен мониторинг. Много производители на сирена вече са включили употребата на модерни софтуерни инструменти, за да помогнат за проследяването и анализа на различни параметри на процеса. Използването на специални програми, които след въвеждане на данните извършват анализ на процеса в реално време, позволява да се реагира бързо и да се контролира качеството на сиренето.

Ангажирането с непрекъсната оптимизация и възприемането на подобни модерни методи, позволява на производителите значително да подобрят както качеството на своята продукция, така и рентабилността си.

Ако искате повече информация по темата, моля свържете се с нас.