Чаша вкусно мляко без остатъци от антибиотици

Тест за антибиотични остатъци в мляко
Чаша вкусно мляко без остатъци от антибиотици
сеп 21. 2023 12:31 GTM

Подобрете безопасността на храните с разширената гама MILKSAFE FAST, тестове за антибиотици от  Chr. Hansen, проектирани за мобилност, свързаност и надеждност.

 

Резистентността към антибиотици представлява една от най-големите заплахи за здравето и за безопасността на храните в световен мащаб. Тестването за антибиотични остатъци в млечните продукти е от първостепенна важност за осигуряване на безопасни и незамърсени крайни продукти. За да се гарантира сигурността на храните, няколко регулаторни органи по света, включително EFSA, FDA и Codex Alimentarius, установиха нива на толерантност за антибиотични остатъци (максимални остатъчни лимити, MRL) в млякото и други храни с цел защита на потребителите. Въпреки че натискът идва от страна на потребителите и регулаторните органи за защита на здравето на хората и животните, производителите също имат полза от премахването на остатъците от антибиотици в суровото мляко, тъй като те влияят отрицателно върху ефективността на производството надолу по веригата.

MILKSAFE FAST са тестове с касета с една стъпка за скрининг на сурово мляко за наличие на остатъци от антибиотици. Могат да бъдат използвани бързо и лесно на всеки етап от веригата на млякото - във фермата, камиона, при приема на млякото, както и в лабораторията. Гама бързи тестове за антибиотици е разработена в тясно сътрудничество с нашите клиенти, за да се постигне най-приятния потребителски дизайн и надеждно представяне. В комбинация с патентования ни дигитален пакет (MILKSAFE Web Service) нашите клиентите могат да осигурят прозрачност и проследимост на резултатите от своите тестове, като същевременно гарантират качество в реално време.

Всички MILKSAFE тестове са външно валидирани от ILVO или от местните валидиращи органи за употребата им в единични проби от краве мляко, във ферми или в цистерни:

  • Във фермата: С използването на MILKSAFE инкубатори с два порта, фермерите могат да инкубират тестовете при желаната температура и да разчитат визуално резултатите от теста, като по този начин гарантират, че произведеното мляко е без остатъци от антибиотици.

  • На камиона: С помощта на MILKSAFE Truck Reader (инкубатор-четец) и приложението MILKSAFE шофьорите на камиони могат по много опростен начин да тестват млякото за наличие на остатъци от антибиотици, докато го събират от фермата, а системата за управление на данни в облак позволява на млекопреработвателните предприятия да имат глобален поглед в реално време на входящото мляко.

  • В лабораторията: MILKSAFE Desktop Reader Connect е инкубатор-четец и може да бъде комбиниран с инкубаторите с шест порта на MILKSAFE, като позволява в приемната за мляко или лабораторията да се тестват голям брой проби за кратко време, а връзката с облака предоставя проследяемост и прозрачност на резултатите от тестовете.

„Антибиотичната резистентност е една от най-големите заплахи за глобалното човешко здраве и хранителната сигурност. С решенията MILKSAFE ние предлагаме лесни за използване тестове и създаваме проследяемост и прозрачност при скрининга на остатъците от антибиотици в мандрите по цялата верига на събиране на млякото, така че предприятията могат да закупуват мляко без антибиотици по най-устойчив начин. Това позволява на мандрите да управляват производствения си процес по план и, накрая, да доставят млечни продукти с високо качество на своите потребители. С нашите решения за тестове фермерите или водачите на камиони могат да тестват млякото на ранен етап и така да намалят до минимум изхвърлянето на мляко или разходите за неговото закупуване, да оптимизират устойчивостта и да спомогнат за увеличаване на продуктивността на предприятията за производство на млечни продукти. Chr. Hansen има удоволствието да бъде в челните редици в подпомагането на устойчивостта чрез продуктовата гама MILKSAFE,“ казва Hans Raj, Мениджър търговско развитие, Тестове и Оборудване в Chr. Hansen.

Разгледайте пълната ни гама от комплекти за тестване на антибиотици и изберете теста, който отговаря на вашите нужди, за да сведете до минимум антибиотичните остатъци и да подобрите контрола на качеството: https://bg.chr-hansen.com/bg/resheniya/testove.