Как да опазим климата с 50 000 щама добри бактерии?

Колекция от култури на Chr. Hansen от микробни щамове
юни 26. 2023 14:31 GTM

Добрите бактерии имат потенциала да се присъединят към опазването на климата чрез намаляване на хранителните отпадъци. Освен това те подхранват и революцията при храните на растителна основа, като подпомагат здравето на посевите, без да се разчита на химически пестициди. Тъй като повишават ефективността в производството и играят жизненоважна роля в развитието на вкуса и текстурата при ферментиралите храни, стартерните култури придобиха ключово значение в хранително-вкусовата промишленост. Някога използвани главно в млечната промишленост, сега приложението им се разпростира в различни хранителни продукти, включително месо, квас, зеленчуци, вино и риба. Освен това култивираните бактерии са необходими за разбирането на функциите на чревния микробиом и са все по-изследвани в последно време.

 

Колекцията от култури на Chr. Hansen в подкрепа на зеления преход

Колекцията от култури на Chr. Hansen е банка от микробиални щамове, събирани през годините и съхранявани при -80°C в Innovation Campus в Hoersholm, Дания. Наскоро колекцията постигна забележителен рекорд и достигна до 50 000 депозита.

И все пак не само мащабът на колекцията носи на Chr. Hansen конкурентно предимство, а също така и нейното разнообразие, съчетано със способността на компанията да комерсиализира нови микробиални решения, обяснява Елке Брокман, Principal Research Scientist, отговарящ за микробиалния скрининг в Chr. Hansen.

Като една от най-големите търговски колекции на култури в света, тя представлява самото сърце на научноизследователската и развойна дейност във всички бизнес направления на Chr. Hansen. Колекцията предоставя платформа за разработване на нови култури, за да отговори на нуждите на клиентите и потребителите в ерата на глобална загриженост за  климатичните промени. Нейната величина и разнообразие осигуряват удобна отправна точка при комерсиализиране на следващите поколения добри бактерии в подкрепа на зеления преход на хранителната система.

 

Гледайте видеото

За да научите повече за колекцията от култури на Chr. Hansen и как тя задейства нашите иновации, вижте видеото по-долу.

Линк към видео: 50,000 microbial strains to support the green transition (chr-hansen.com)