Борбата с хранителните отпадъци е ключова за усилията в областта на климатичните промени

Bowls with yogurt, nuts and blueberries
сеп 13. 2022 14:01 GTM

Смята се, че на хранителните отпадъци се дължат 8% от глобалните емисии на парникови газове. Подкрепата за глобалното население на бъдещето ще изисква устойчива система, която може да изхранва глобалната общност, като същевременно смекчава ефектите от изменението на климата. Но можем ли да подобрим устойчивостта, като същевременно подкрепяме икономическото развитие?

Справянето с глобалното разхищаване на храни помага в борбата с изменението на климата (изхвърлената храна само представлява приблизително 8% от глобалните емисии на парникови газове), намалява нашето въздействие върху околната среда и запазва природните ресурси за бъдещите поколения. Но решаването на проблема с хранителните отпадъци не е полезно само на макро ниво: то може също така да помогне на отделни корпорации, производители и домакинства да спестят пари и да подобрят маржовете, като гарантират, че това, което напуска фермата, ще стигне до трапезата.

 

Ползите от борбата с хранителните отпадъци се подценяват от производителите на храни

Неефективността на хранителните отпадъци може да изглежда очевидна, което ни кара да се чудим защо много фирми не правят повече, за да намалят ролята си в проблема. Една потенциална причина за това е, че разходите за изхвърлянето на храна са трудни за количествено определяне, тъй като могат да бъдат скрити в оперативните бюджети, разпръснати по веригата на доставки между различни участници или просто се приемат като стандартни разходи, част от бизнеса. Друга потенциална причина отпадъците да са толкова вкоренени в нашата глобална хранителна система е, че ефективното справяне с тях често изисква предварителни, дългосрочни инвестиции и може да отнеме време, преди да дадат резултати. Въпреки че корпорациите може да не са склонни да харчат пари за справяне с този проблем, проучванията показват, че инвестициите си заслужават. Анализ на 700 хранителни компании в 17 страни установява, че 99% от фирмите имат положителна възвръщаемост на инвестициите си за спиране загубата на храна и разхищението, като половината реализират спестявания от повече от $14 за всеки похарчен долар. При този финансов потенциал наистина няма причина да се колебаете да продължите напред с конкретни действия.

 

Хранителните култури подкрепят борбата срещу изхвърлянето на храна по цялата верига на стойността

Хранителните култури с биозащитни ефекти се борят с растежа на замърсители и забавят развалянето на храната, водейки до по-свеж продукт, който може да се използва по-дълго. Тези хранителни култури могат да допринесат за по-дълъг срок на годност без използването на изкуствени съставки и това може да доведе до намаляване на хранителните отпадъци по веригата на стойността. Добър въпрос е колко хранителни отпадъци могат да бъдат избегнати с помощта на тези хранителни култури? Беше разработено проучване на въздействието, за да се провери ефектът от добавянето на хранителни култури с биозащитен ефект към всичкото кисело мляко в Европа. Проучването, прегледано от експерти от Университета на Вагенинген и WRAP UK, установи, че само в Европа отпадъците от кисело мляко могат да бъдат намалени с 30%, което би означавало и 520 000 тона по-малко емисии на CO₂.

 

Борбата с хранителните отпадъци е стратегическа фокус област за Chr. Hansen

В Chr. Hansen борбата с изхвърлянето на храни е основен компонент в нашите цели за устойчивост, а разработването на хранителни култури, които могат да помогнат в борбата с разхищаването на храни, е основна област със стратегически фокус за нас. Тъй като голяма част от работата ни включва сътрудничество с млечната промишленост, ние фокусирахме целите си за устойчивост в тази област и сме поели ангажимент да намалим отпадъците от кисело мляко с два милиона тона до 2025 г. Млечната промишленост се характеризира с голям оборот, крехки вериги на доставки и относително кратки срокове на годност, което я прави отговорна за значителна част от глобалните хранителни отпадъци и загуби. До 17% от цялото кисело мляко в Европейския съюз се изхвърля всяка година, което се равнява на 1,5 милиона тона кисело мляко, изхвърляно всяка година.

Предизвикателствата пред нас са значителни, но с известна креативност и вдъхновение от света на природата, те представляват вълнуваща възможност за иновации и предизвикателство към статуквото. Ние вярваме, че се справяме със задачата и очакваме с нетърпение да изпълним нашата роля за изграждането на хранителна система, която е устойчива и може да изхранва всички нас.

 


1 World Resources Institute, 2011/2012
2 World Resources Institute, 2019 (https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/reducing-food-loss-waste-global-action-agenda_0.pdf)
3 Qbis, 2016