Разбиране на хранителните етикети: Най-добър преди, често добър след

Food waste garbage
юни 23. 2022 14:05 GTM

Борбата с хранителните отпадъци е сложно предизвикателство, което изисква множество действия, включително фокусиране върху качеството на храната, както и върху поведението на потребителите. Ферментиралите млечни продукти, като кисело мляко и сирене, като цяло не представляват риск за здравето, ако се консумират в края или малко след изтичането на срока им на годност. Въпреки това, тъй като 68% от киселото мляко, продавано в цяла Европа, е с етикетиране „Използвай преди“, потребителите са по-склонни да следват тези указания и да изхвърлят продуктите в края на срока им на годност, независимо дали остават безопасни, вкусни и питателни за консумация.

 

Обединени сили срещу разхищението на храни

Chr. Hansen се присъедини към пакта за датите на консумация, иницииран от Too Good To Go във Франция, Дания и Полша. Too Good To Go е една от водещите сили в борбата с разхищението на храни. Заедно с други компании Chr. Hansen се ангажира да помогне за намаляване изхвърлянето на храни от потребителите, причинено от недостатъчното разбиране на различните видове етикетиране.

Датите на изтичане на срока на годност не са ясни и потребителите не ги разбират добре, поради което те са причина за значително изхвърляне на храна. Chr. Hansen стартира партньорството си с Too Good To Go, за да помогне за повишаване на осведомеността за това как датите на етикетите могат да предотвратят загубата на храна. Например, 53% от французите не могат ясно да разграничат „Най-добър до“ и „Използвай преди“, което води до 20% от хранителните отпадъци във френските домакинства. И Chr. Hansen, и Too Good To Go биха искали да видят повече хранителни продукти със следното етикетиране „Най-добър преди, често добър след“. 

 

Как правилно да разбираме етикетите на храните и срока на годност1?

  • Използвай преди – Показва датата, до която продуктът трябва да бъде консумиран. След тази дата продуктът представлява проблем за здравето и безопасността.
  • Най-добър преди или Най-добър до – Показва колко дълго продуктът може да запази оптималното си качество. Може да е безопасно да се консумира след тази дата, въпреки че може да е загубил част от вкуса или текстурата си. Тези дати са определени въз основа на ръководства за най-добри практики или опит.
  • Най-добър преди, често добър след – Напомня на потребителите, че храната може да е годна за консумация и след тази конкретна дата. Тъй като датите за най-добър преди са ориентировъчни, храната може да се яде, ако има добър вкус и мирис. Следователно потребителите трябва да използват сетивата си, за да тестват срока на годност на продукта.

 

Намаляване на отпадъците от кисело мляко с 2 милиона тона до 2025 г

„Намаляването на хранителните отпадъци е ключова част от нашите цели за устойчивост, а хранителните култури, които могат да помогнат в борбата с хранителните отпадъци, са наша стратегическа фокус област. 

Активираната от ферментацията биозащита може да допринесе за по-дълъг срок на годност без използване на изкуствени съставки, като се бори с растежа на замърсителите и забавя развалянето. Това води до по-свеж, по-устойчив продукт, на който можете да се наслаждавате по-дълго. Създаването на по-голяма информираност на потребителите относно датите на етикетите е важно начало на това пътуване, но е само начало. Бихме искали да видим всичкото ферментирало мляко в Европа с етикет „Най-добър преди, често добър след“, тъй като знаем, че това може да подпомогне борбата с разхищението на храни“, казва Marianne Gregersen, Мениджър търговско развитие, Биозащита за млечни продукти в Chr. Hansen.

Chr. Hansen се ангажира да намали отпадъците от кисело мляко с 2 милиона тона до 2025 г. Каним производителите на храни и търговците на дребно да си партнират с нас, за да се борят с хранителните отпадъци по цялата стойностна верига на храните.

 


1 Източници
https://www.toogoodtogo.com/en-gb/c/look-smell-taste/look-smell-taste
https://www.chr-hansen.com/en/food-cultures-and-enzymes/bioprotection