Bifidobacterium, BB-12® оказва благоприятно въздействие върху кърмачетата

Asian baby
яну 24. 2022 10:35 GTM

Bifidobacterium, BB-12®, най-добре документираният Bifidobacterium в света, добавя още едно научно изследване към своя нарастващ списък с публикации. Новопубликуваното проучване, Chen et al, предоставя данни, че Bifidobacterium, BB-12® може да помогне за успокояване на прекомерния плач и дразнението при кърмачета. В допълнение се подчертава, че щамът е полезен при различни генетични данни и демографски произход. Това е изключително важно откритие, тъй като ползата от пробиотичните щамове при различните групи от населението и при различна микробиота често се обсъжда.

Новото изследване разглежда и въздействието върху съня. Бебетата, които са приемали 21 дни Bifidobacterium, BB-12® са спели средно с един час повече на ден, а родителите им съобщават за значително подобрение във физическото и емоционалното им състояние и в социалното им поведение. И накрая, Bifidobacterium, BB-12® помага за редовното изхождане и нормалната консистенция на изпражненията през 21-дневния период на изследването.

Д-р Катрин Мелсаетер, старши учен по клинично развитие в Chr. Hansen заявява: „Проучването предполага, че щамът Bifidobacterium, BB-12® подпомага намаляването на прекомерния плач. Всъщност, резултатът от нашето проучване показа, че при близо три пъти повече бебета в групата на Bifidobacterium, BB-12® се наблюдава намаление след 21 дни в сравнение с плацебо“.

 

Глобално въздействие

С проучвания, както в Китай, така и в Италия, които предполагат способността на този щам да подпомага намаляването на плача и дразнението, пробиотичният Bifidobacterium щам BB-12® има потенциала да окаже глобално въздействие.

„Сега повече бебета и родители могат да се възползват от нашите открития в ежедневния си живот“, казва Мехди Садагиан, научен съветник в Chr. Hansen.

 

Bifidobacterium, BB-12® се произвежда от Chr. Hansen и в продължение на десетилетия е доказано генетично стабилен. BB-12® е търговска марка на Chr. Hansen A/S.


Отказ от отговорност: Това е комуникация, насочена към бизнеса и здравните специалисти относно съставки, предназначени за потребителски стоки. Не е предназначена за крайни потребители на крайни потребителски стоки. Изявленията, съдържащи се тук, не се оценяват от регулаторните органи, нито от U.S. Food and Drug Administration. Всички претенции, отправени към потребителите, остават единствена отговорност на маркетиращия крайния продукт и търговецът трябва да проведе собствени правни проучвания за пригодност, за да гарантира спазването на всички национални изисквания. Продуктите не са лекарства и не са предназначени да предотвратяват, лекуват или третират каквито и да било заболявания. Предоставената тук информация е, доколкото ни е известно и вярваме, коректна и точна. Информацията представя и обобщава, наред с другото, клинични данни, получени за продукта (ите). Това е само с информативна цел.