Подсилете своята гама млечни продукти с добре документираните пробиотици на Chr. Hansen

Chr. Hansen probiotics
сеп 14. 2020 11:26 GTM

Всяка година милиони хора по целия свят страдат от дихателен дискомфорт и грипоподобни заболявания.1 Бактериите и други външни обстоятелства, които причиняват грипоподобни заболявания, могат трудно да се избегнат, затова разчитаме на имунната си система да ни запази здрави, борейки се с тях. Проучванията показват, че консумирането на храни, които съдържат пробиотици – включително щамовете L. CASEI 431®, BB-12® и LGG® на Chr. Hansen – могат да помогнат за подсилване на имунния ни отговор, като намаляват случаите на разболяване и ни позволяват да останем здрави.

 

Какво са пробиотиците?

Пробиотиците са живи бактерии, които могат да предложат ползи за здравето, когато се консумират в подходящи количества. За да бъдат считани за пробиотични в научно отношение, хранителните продукти трябва да отговарят на три критерия: те трябва да съдържат живи бактерии; да имат ползи за здравето, които се подкрепят в изследвания върху хора; и да имат установено предложено количество колонообразуващи единици (CFU), препоръчано за получаване на тези ползи. Въпреки че обхватът на приложенията на пробиотиците все още се изследва, специфични щамове са показали някои ползи за повишаване на имунитета.

 

Пробиотиците може да подкрепят имунната система

Дихателният дискомфорт и грипоподобните състояния – включително треска, кашлица и болки в гърлото – могат да бъдат тежест както за хората, така и за обществото, тъй като хората, изпитващи дискомфорт, може да отсъстват от работа.

Многобройни проучвания предполагат, че определени пробиотични щамове могат да подкрепят поддържането на здрава имунна система, помагайки да се избегне дихателен дискомфорт и грипоподобни състояния. По-специално, щамовете L. CASEI 431®, BB-12® и LGG® са проучени във висококачествени клинични изпитвания. Допълнителното приемане на тези щамове се свързва с по-малко случаи на дихателен дискомфорт.

 

Интересът към здравето се увеличава

Докато традиционно пробиотичните продукти се смятат за полезни за храносмилателното здраве, през последните години се наблюдава нарастващ интерес към използването на пробиотици за подобряване на имунитета. Това отразява дългосрочна тенденция, която предполага, че потребителите все повече се ангажират с поддържането на доброто здраве и разбират, че здравето може да бъде подкрепено от здравословен избор.

 

Пробиотиците добавят стойност към традиционните млечни продукти

Нарастващият интерес към пробиотиците сред потребителите представлява уникална възможност за производителите на млечни продукти да добавят допълнителна стойност и да диференцират своите продукти. Потребителите очакват пробиотични ползи от храни, които имат надеждна връзка с ферментацията, а млечните продукти с древна история, свързана с ферментацията, като кисело мляко и кефир, са естествен избор за тези, които търсят съответните ползи.

„В Chr. Hansen знаем, че доброто здраве е от първостепенно значение за благосъстоянието. Ние се ангажираме да подкрепяме потребителите, създавайки пробиотични щамове, които подобряват свойствата на млечните продукти, като същевременно подкрепяме благосъстоянието на тези, които им се радват“, казва Lars Bredmose, Старши директор Dairy Health в Chr. Hansen.

С научно доказаните щамове на Chr. Hansen иновациите могат да бъдат приложени във всеки ферментирал млечен продукт, включително кефир, кисело мляко за пиене, скир и гръцко кисело мляко.Отказ от отговорност: Това е комуникация, насочена към бизнеса и здравните специалисти относно съставки, предназначени за потребителски стоки. Не е предназначена за крайни потребители на крайни потребителски стоки. Изявленията, съдържащи се тук, не се оценяват от регулаторните органи, нито от U.S. Food and Drug Administration. Всички претенции, отправени към потребителите, остават единствена отговорност на маркетиращия крайния продукт и търговецът трябва да проведе собствени правни проучвания за пригодност, за да гарантира спазването на всички национални изисквания. Продуктите не са лекарства и не са предназначени да предотвратяват, лекуват или третират каквито и да било заболявания. Предоставената тук информация е, доколкото ни е известно и вярваме, коректна и точна. Информацията представя и обобщава, наред с другото, клинични данни, получени за продукта (ите). Това е само с информативна цел.

Референции
1 WHO, Fact sheet influenza (seasonal), 2018