Сега, когато опасният грипен сезон чука на вратата ни, едно ново проучване разкрива тайно оръжие за намаляване на разходите за грипоподобни заболявания

Girl sitting on man's shoulders with boy standing next to them
окт 01. 2019 14:37 GTM

Ново проучване в областта на здравната икономика показва, че приемът на пробиотици може да спомогне за намаляване на разходите за грипоподобни заболявания. Данните от многобройни изследвания вече показват положителна корелация между приема на някои пробиотици и намаляване на броя на случаите, продължителността и тежестта на грипоподобните заболявания1+2. Резултатите показват значителните икономии, които потенциалният прием на пробиотици може да осигури чрез намаляване на броя на дните отпуск по болест, посещенията при лекар и предписваните медикаменти.

 

Грипоподобните заболявания са тежък товар за обществото

„Пробиотиците са вече добре приети в здравеопазването и многобройни проучвания са потвърдили терапевтичния потенциал на определени пробиотични щамове за поддържане на здрава имунна система и подпомагане на защитата срещу вредни бактерии. В допълнение към ползите за здравето на отделния човек, това проучване показва, че приемът на пробиотици също така допринася за намаляване на разходите за обществото и за намаляване на употребата на антибиотици. Смятаме, че влиянието на пробиотиците върху здравеопазването ще продължи да расте в бъдеще, докато продължаваме да разкриваме потенциала на добрите бактерии“, казва Андрю Скори, старши вицепрезидент, Chr. Hansen Human Health.

 

Приемът на пробиотици може да спомогне да се намали предписването на антибиотици с 30%3

Според Световната здравна организация (СЗО) антибиотичната резистентност е една от най-големите заплахи за глобалното здраве, продоволствената сигурност и развитието днес, и се очаква да надмине рака като водеща причина за смъртност през 2050 г. Новото проучване разкрива, че в САЩ около 2,2 милиона курса на лечение с антибиотици могат да бъдат избегнати всяка година, ако населението приема пробиотици.

„Вече знаем, че прекалената употреба на антибиотици може да доведе до резистентност на бактериите, което означава, че сегашното лечение вече няма да е ефективно. Това проучване дава още едно доказателство, че пробиотиците и „добрите бактерии“ могат да се справят с някои от най-големите предизвикателства в света“, добавя Скори.

 

Нов симулационен модел

Резултатите от изследването са публикувани в списание „Граници във фармакологията“ (Frontiers in Pharmacology) като техни автори и рецензенти са независими експерти от индустрията и академичните среди. Chr. Hansen спонсорира разработването на нов симулационен модел, използван в проучването. Заглавието на публикацията е: Пробиотиците намаляват здравните разходи и социалното въздействие на грипоподобните инфекции на дихателните пътища в САЩ: Проучване на икономически модели.

Основните данни, използвани в изследването, са от два независими прегледа: York Health Economics Consortium (YHEC) и Cochrane 1+2. Клиничните изпитвания в тези прегледи са използвали 22 пробиотични щама, включително Лактобацилус рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) и Бифидобактериум анималис (Bifidobacterium animalis) на Chr. Hansen.

„Това проучване се основава на независими клинични изпитвания и транспонира клиничните заключения в разходи и въздействие върху първичната здравна помощ. Резултатите са много сериозен аргумент в полза на пробиотиците. В Chr. Hansen ще продължим да градим върху тези резултати и да проучваме как конкретни щамове могат да подпомогнат тази сфера на здравеопазването. В резултат от това проучване ние вече разполагаме с нов симулационен модел, който ще ни осигури нови възможности за работа с данните в бъдещи проучвания“, обяснява Адам Бейкър, старши мениджър, Развитие на хуманното здравеопазване в Chr. Hansen.

Chr. Hansen притежава някои от най-добре документираните пробиотични щамове в света. Преобладаващият брой научни публикации и клинични изследвания на тези щамове показват, че те може да имат благоприятен ефект върху имунните функции.

 


Използвани източници
1 Hao et al. 2015. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane database of systematic reviews.
2 King et al. 2014. Effectiveness of probiotics on the duration of illness in healthy children and adults who develop common acute respiratory infectious conditions: A systematic review and meta-analysis. British journal of nutrition.
3 CDC newsroom. 2016. CDC: 1 in 3 antibiotic prescriptions unnecessary.