Chr. Hansen е призната за втората най-устойчива компания в света за 2022 г.

Chr. Hansen building
юли 21. 2022 14:05 GTM

За пета поредна година международната биотехнологична компания Chr. Hansen се нарежда в престижния списък на Corporate Knights за 100-те най-устойчиви компании в света, базиран на редица ключови показатели за околната среда, социалните дейности и управлението (ESG). Постоянният фокус на Chr. Hansen в стимулирането на напредъка в ESG и положителния обществен отпечатък на микробиалните продукти беше признат и Chr. Hansen е класиранa като № 2 тази година.

За Chr. Hansen устойчивостта не е самостоятелна дисциплина. Тя е в основата на нашия бизнес модел. И тъй като това е неразделна част от това, което правим, ние нямаме отделна стратегия за устойчивост. Вместо това корпоративната ни стратегия обхваща пълния потенциал, който виждаме в нашите бизнес области Хранителни култури и ензими и Здраве и хранене. Като глобална биотехнологична компания, разработваща натурални решения за хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната индустрия и селското стопанство, ние имаме важна роля в създаването на хранителна система, която е устойчива и подготвена да изхрани нарастващото население, като същевременно минимизира неблагоприятното въздействие върху климата. Поради тези решения, които позволяват по-здравословен живот за хората, животните и растенията, Chr. Hansen има привилегията да бъде разглеждан като устойчив партньор. Според Camilla Lercke, Ръководител на отдел за устойчивост и ESG в Chr. Hansen, има още какво да се направи.

„Наскоро обявихме нашите научно обосновани цели за 2030 г., които ни водят към бъдеща устойчивост на нашия бизнес за нисковъглеродна икономика. Много действия – като преминаване на 100% към възобновяема електроенергия – вече се изпълняват“, казва Camilla Lercke.

„Осъществяването на амбицията ни да намалим отпечатъка си, като същевременно помагаме за по-устойчивата работа и на нашите клиенти, остава наш ключов приоритет през следващите години. Надяваме се, че признанието от Corporate Knights ще предизвика още по-голям интерес към това, което биологичната наука може да предложи, когато става въпрос за трансформиране на начина, по който отглеждаме растенията и животните, по който се храним и по който водим здравословен начина на живот.“, казва в заключение Lercke.