Chr. Hansen се ангажира в ограничаването на климатичните промени

Mauricio Graber climate
авг 03. 2020 11:26 GTM

Chr. Hansen се присъедини към „Бизнес амбиция за 1.5°C“, спешен призив за действие, воден от глобална коалиция от агенции на ООН и бизнес и индустриални лидери, които приведоха бизнеса си в съответствие с най-амбициозната цел на Парижкото споразумение, а именно да ограничат покачването на глобалната температура до 1.5°C над нивата преди индустриализацията. По този начин ние се ангажираме да определим амбициозна цел за намаляване на въглеродните емисии чрез инициативата за научнообоснованите цели (SBTi).

Според SBTi, за да гарантираме нисковъглеродна трансформация, да смекчим някои от най-лошите климатични въздействия и да избегнем необратими щети за нашите общества, икономики и природния свят, трябва да задържим покачването на температурата до 1.5°C над нивата преди индустриализацията. SBTi кани визионерски бизнес лидери да обвържат публично своите компании с целта 1.5°C.

 

Благоприятно за климата бъдеще

„Поставяйки научнообоснована цел в съответствие с 1.5°C, ние поемаме ангажимент да предложим решения за по-благоприятно за климата бъдеще“, казва Mauricio Graber, изпълнителен директор на Chr. Hansen.

„Последните няколко месеца показват, че когато индустриите, правителствата и общностите действаме колективно, нещата могат да се ускорят бързо. Ако има нещо, което стана ясно по време на тази пандемия Covid-19, това е нашата зависимост от природата и от стабилната глобална система за храна и здраве. Следователно това е уникална възможност да предприемем смели действия и да се уверим, че не се връщаме към бизнеса по старо му. Рестартирането на нашата икономика трябва да има зелен подпис и да позволи на частния сектор и публичните институции да се развиват по-добре.“, подчертава Mauricio.

 

Устойчив доставчик

„Ангажирането с бизнес амбицията за 1.5°C е ясен знак, че засилваме амбициите си, когато става дума за ограничаване на климатичните промени“, казва Torsten Steenholt, изпълнителен вицепрезидент, Global Operations, Chr. Hansen. „Изпълнихме целта си за ефективност на CO2 през миналата година. Решени да останем на правилния път, в момента определяме научнообоснованите цели за намаляване на въглеродните емисии в цялата ни верига на стойността. Ще работим още по-усилено, за да станем устойчив доставчик, като се съсредоточим върху намаляването на емисиите от производството и транспорта. Освен това нашите екипи по иновациите непрекъснато търсят нови начини за усъвършенстване и трансформиране на ресурсите. Например предлагаме на нашите клиенти по-концентрирани култури с по-нисък въглероден отпечатък.“ уточнява Torsten.

 

Корпоративна отговорност

Chr. Hansen има над 145 години опит в предлагането на устойчиви иновации на пазара за решаване на глобалните предизвикателства. Например нашите хранителни култури, които могат да забавят развалянето на ферментирали млечни продукти, като кисело мляко, могат потенциално да намалят отпадъците от кисело мляко, като допринесат положително за спестяването на въглеродни емисии.

Устойчивостта е важна част от ДНК на Chr. Hansen и затова считаме за наша корпоративна отговорност да предприемем ефективни мерки за подпомагане борбата с изменението на климата. През януари бяхме отличени от Corporate Knights като най-устойчивата компания за хранителни съставки в света и сме поели ангажимент за по-нататъшно минимизиране на въздействието върху околната среда.