81% от приходите на Chr. Hansen допринасят за устойчивото развитие

Two girls eating yogurt on stairs
мар 22. 2018 13:23 GTM

Chr. Hansen като социално отговорна компания активно участва в изпълнението на глобалните цели на ООН, които определят посоката за устойчиво развитие на света до 2030 г.

Глобалните цели на ООН бяха определени през септември 2015 г., а всички държави-членки са задължени да работят в съответствие с тях през следващите 15 години. Тази инициатива поставя 17 големи предизвикателства, които са предназначени да помогнат за изграждането на по-добър свят за сегашните и бъдещите поколения.

Chr. Hansen признава значението на ежедневната работа в съответствие с тези предизвикателства. Ето защо настоящият бизнес модел е интегриран с глобалните цели на ООН и можем да работим в тази посока с нашите ключови компетенции и продукти. Оценка на цялостното продуктово портфолио на Chr. Hansen показва, че 81% от нетните приходи допринасят положително за изпълнението на 3 от поставените цели.

Нашата компания е динамично ангажирана в следните глобални цели на Организацията на обединените нации:

  • Глобална цел № 2: Нулев глад. Подкрепяме устойчивото земеделие и затова целта ни е да достигнем 25 милиона хектара до 2025 г., което ще бъде подкрепено от натуралните решения за растителна защита, предлагани от Chr. Hansen.
  • Глобална цел № 3: Добро здраве и благоденствие. За да постигнем целта за подкрепа на благоденствието, до 2020 г. възнамеряваме да пуснем 5 продукта (включително пробиотици и хранителни добавки, намаляващи солта, захарта и мазнините) с документирано здравно действие.
  • Глобална цел № 12: Отговорно потребление и производство. Това се отнася до ограничаването на хранителните отпадъци и производствените отпадъци, поради което до 2020 г. ние смятаме, че можем да допринесем за намаляване на количеството изхвърлено кисело мляко със 700 000 тона (което представлява 2% от световното производство).

Методологията, документацията за цялата ни продуктова гама, както и окончателните заключения от прогнозите на Chr. Hansen са потвърдени от PwC.

През тази и следващите години ще продължим да изпълняваме задачите, допринасящи за подобряването на глобалните цели на ООН и да измерваме и анализираме нашето въздействие по отношение на тяхното изпълнение. Вярвайки в идеята за промяна на света, ние също така насърчаваме нашите партньори да поемат това предизвикателство заедно с нас.